PSÍ PSYCHOLOGICKÉ CENTRUM

PŘÍJEM HOVORŮ POUZE V PRACOVNÍ DNY od 8.00 - 15.00 Hod. Tel: 607 802 268 / Od 15.00 - 18.00 Hod. na Tel: 777 831 343

Somatické příčiny abnormálního chování psa

Příčiny abnormálního chování psů nelze zjistit pouze pozorováním jejich jednotlivých konkrétních projevů. Štěká-li pes divoce na cizí psi a lidi, pokouše-li člověka, trhne-li sebou když se lekne, vyprázdní se v bytě, všechny projevy samy o sobě nic neprozradí o příčině tohoto chování.

Je možné, ale vůbec ne jisté, že když sebou pes trhne z podnětu silného hluku nebo se mu zježí srst, prožívá znovu strach, který v něm vyvolala dřívější událost. Je také možné, že jeho chování navenek svědčí o strachu, ale ve skutečnosti se nebojí: snad se jen mohl naučit simulovat projev tohoto jeho pocitu s dané události, aby upoutal na sebe pozornost ve svém okolí. Jednou se mohlo stát, že se pes lekl rány z bouřky a majitel ho začal chlácholit, hladit apod.

Lze teda připustit, že toto své chování produkuje schválně, aby si tak vynutil péči a pozornost, která je mu příjemná. Také je zcela možné, že toto chování nemá nic společného s majitelem psa. Může ho trápit sluchový orgán nebo nějaká další anomálie, která vlivem některých zvuků vyvolává např. jemu nepříjemnou bolest. A není vyloučeno, že problém má své kořeny zcela jinde. To je pak na behaviorálním odborníkovi nebo veterináři aby diagnostikoval psychické onemocnění psa.

Chceme-li zjisti příčinu nežádoucího chování psa, musíme brát v potaz dlouhou řadu činitelů: zdravotní stav psa, fyziologické hodnoty psa, jeho výživu, vrozené a rozvinuté instinkty a anomálie v chování psa, místo kde pes žije a jeho blízké okolí. Může se stát, že konkrétní příčinu ani nenalezneme, a proto bude mít náprava a terapie problémového chování psa charakter hledání a budeme v ní pokračovat krok za krokem.

Psí psychologické centrum / K-9 TRAINING od r. 2001

Vojta Maurer / Psí psycholog, Psí trenér, Dogs Behaviourist, Konzultant

od 15.00 - 18.00 Hod. /  Tel: +420 777 831 343

Zdeňka Maurerová / Psí etologie, Psí škola, Pet Behaviourist

od 8.00 - 15.00 Hod. / Tel: +420 607 802 268

  Email: k.9@email.cz

maurervojta@email.cz