PSÍ PSYCHOLOGICKÉ CENTRUM

STACIONÁRNÍ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE PSŮ - Psí psycholog Starý Pelhřimov

nezvládáte svého psa? nerozumíte si se svým psem? máte problémového psa?

nabízíme možnost diagnostikové a stacionární terapie problémového chování psů

Problémový pes…co mám dělat?

S problémovým psem nedoporučuji chodit zpočátku na kynologické cvičiště mezi ostatní psy. Nejprve se budeme snažit psa zklidnit a namotivovat tak, aby dané povely plnil s radostí a zájmem, samozřejmě že to bude trvat déle, protože pes s problémovým chováním se neumí soustředit a nechává svým emocím volný průběh.

Proto vždy doporučuji vyhledat odborného behaviorálního, veterinárního specialistu, který se zabývá odstraňováním a terapií problémového chování u zvířat. Zde se musí provést na základě informací od majitele i vlastním pozorováním zvířete kompletní anamnéza. Pak by měla následovat fyzicko-motorická manipulace se zvířetem / pokud zvíře spolupracuje / a doplnit si tak další poznatky k anamnéze. Po zvážení všech informací následuje vypracování domácího behaviorálního plánu terapie, kterou by měl majitel během 3 týdnu dodržovat. Po 3 týdnech následuje kontrolní konzultace, kde dochází k rozboru dosavadní terapie a k dalšímu postupu terapie u majitele doma.

Při nezvládnutí domácí terapie majitelem dochází dle dohody s majitelem zvířete k umístění psa do diagnostikované terapie nebo ke stacionární terapii. Během stacionární terapie je povinen majitel za svým zvířetem co nejčastěji dojíždět a podílet se osobně v započaté terapii - minimálně 1x týdně. Je povinností každého odborného behaviorálního terapeuta a veterináře poskytovat maxima času, svých vědomostí a zkušeností ve prospěch svých klientů!!!

PSYCHOLOGICKÉ CENTRUM PRO PSY

Problémové chování psů:

Předtím, než se zaměříme na problémové chování psa, je nezbytné, abychom pochopili, o co vlastně jde. Slovníková definice pojmu PROBLÉM praví, že se jedná o to co se obtížně zvládá, řeší či překonává. Je zde nutné pamatovat, že můžeme narazit na "cokoli".

Mnoho problémů, kterými se mám zabývat, souvisí s běžným psím chováním. Je nesmyslné očekávat od zvířete, že se nebude chovat přirozeně. Například škrábání, kousáním, kálením, močením, vynucováním si pozornosti, rvačky, agrese, labilita, apatie apod. to vše představuje přirozené druhové chování na daný podnět. Důležité je určit ty problémy, které vznikají z normálního chování. Abychom dospěli k cílené terapii a k řešení, musíme mít na paměti, že zvíře se takovým způsobem potřebuje chovat a že je jen třeba učinit jejich chování přijatelnějším.

Mějte na paměti, že Vaše štěně, Váš pes není neposlušný, zlobivý, absurdní tvor apod. Chová se pouze tak, jak by se choval ve své smečce, kdyby se smečka dopouštěla chyb co Vy.

Stacionární terapie trvá min- 3 měsíce - dle závažnosti problémového chování psa/psů

Diagnostiková terapie trvá 1 měsíc - nastarujeme terapii v našem centru a dále probíhá u majitele doma - následně 1x za 14 dnů k nám majitel se psem dojíždí na kontrolní konzultaci.

Konečná měsíční cena závisí na daném problémovém chování psa / Cena startuje od 800 Kč za den ubytování psa ( plán terapie psa, ubytování psa, stravování psa, cílená terapie psa)

Ke stacionární a diagnostikové terapii problémového chování psů přijímáme psy očkované a odčervené, fyziologicky zdravé

Tito psi jsou ubytování ve vnitřních kotcích nebo v domácnosti v kennelce nebo v kleci pro psy.

Majitel je povinen dojíždět za svým psem min. 1x týdně a aktivně se účastnit plánu terapie. Po druhém a třetím měsíci si bere psa na víkend domů, aby zjistil, jestli již spolu zvládají vzájemnou komunikaci....

Cílená behaviorální terapie problémového chování zvířat:

Stacionární terapie zvířat

-          komplexní poradenství v oblasti výchovy, výcviku, chovu psů

-          poradenství v oblasti správné, vyrovnané a kvalitní výživy psů

-          různé typy agrese

-          různé typy separační anxiety

-          kompulzivní poruchy

-          nadměrná submisivita

-          různé druhy fóbií

-          submisivní močení

-          nežádoucí eliminace

-          podmíněné nežádoucí chování

-          nedostatečná výchova a výcvik

-          nadměrná vokalizace

-          močení a kalení v domácnosti

-          značkování v domácnosti

-          reakce na střelbu, nárazový zvuk, bouřka apod.

-          nežádoucí eliminace

-          výchova štěňat, socializace štěňat